Úvod       Zajímavosti       Suchozemské želvy       Vodní želvy       Galerie / seznam želv       Literatura a odkazy       Novinky       Rady       Foto & Video       O tvůrci

Tato stránka byla naposledy rozsáhleji přepracovávána počáthem roku 1996. V současné době zcela nevyhovuje mým poznatkům a záměrům. Pracuji na nové verzi (struktura keratinu a kosti, sluchové orgány a další želví specifika), rád bych ji dodělal do konce února 1999. Bohužel často slýchávaná výmluva na nedostatek času je u mne docela objektivní. Omlouvám se za tento stav.
dk

Anatomie želvy
Želva má páteř částečně srostlou s krunýřem (se štítovými deskami). Většina druhů dokáže zcela zatáhnout hlavu i končetiny a ocas. Některé druhy dokáží dokonce "přiklopit" pohyblivými krunýřovými deskami veškeré měkké části. Horní část krunýře se česky jmenuje karapax, dolní část plastron. Obvykle má želví karapax 5 hřbetních desek, 8 "žeberních" a 24 postranních: Jejich počet (to, jde-li o párové nebo nepárové) a tvar plastronu jsou jedním z hlavních rozlišovacích znaků mezi podobnými druhy.

Jak tvrdí prastaré zápisy v encyklopedii:
Želvy jsou plazi s tělem poměrně krátkým a širokým, s kostěným štítem hřbetním a bezzubými čelistmi, povlečenými rohovinou.
Desky, jež skládají hřbetní štít (carapax), jsou kožní kosti spojené s podloženými rozšířeninami trnových výběžků obratlů hřbetních ("neuralia") a žeber ("costalia"); naproti tomu nemají desky okrajní ("marginalia") souvislosti s kostrou. Z těchto prvá ("nuchale") souvisící s posledními krčními obratly pojivými vazy i mívá často dlouhé postranní výčnělky; na opačném konci leží 1-3 desky řitní ("pygalia"). Druhotně mohou nastati někdy různé redukce.
    Štít břišní (plastrum, plastron) je v mládí vždy - někdy i ve stáří (u čeledi ChelonidaeTrionychidae) - terčovitý s velikým otvorem vpředu; první deska je nepárová ("entoplastron") i představuje kosť meziklíčkovou (interclaviculare), pak následují čtyři páry ("epiplastron", "hyoplastron", "hypoplastron", "xiphoplastron"), z nichž prvý tvořen kostmi klíčními (clavicula). V případě redukcí bývá štít více méně kožitý (neúplně u Trionychid a úplně u Sphargis).
    U rodu Sphargis je zmizelý krunýř nahrazen druhotně vzniklými drobnými destičkami; u téhož rodu a pak u Carettochelys a čeledi Trionychid je povrch těla kryt silnou koží, u ostatních nalézáme nad kostěným pouzdrem rohovinové pláty, jež přesně povlékají desky kostěné, nám již povědomé. U četných rodů je břišní štít s hřbetním spojen pohyblivě, u ostatních pevně. Krk je vždy volně pohybliv a nohy jej buď zpředu při vtažení zakrývají (u skupiny Cryptodira) anebo se krk pouze k jedné straně klade pod hoření okraj štítu.
    Obratlů krčních je vždy 8 tvaru (i téhož druhu) proměnlivého: buď jsou zepředu i zezadu vyduté (amphicoelní), neb jen z jedné strany vyhloubeny (pro- nebo opisthocoelní) anebo z obou stran vypoukly (amphicyrtomní); křížové obratle obyčejně jen 2, ale jejich žebra již nenesou pánev, nýbrž tato je upevněna na rozšířeniny žeberní (costalia); hřbetních obratlů je rovněž 8. U Dermochelys lze sledovati kožní původ oněch rozšířenin "obratlových" (neuralia) i žeberních, jakož i zjistiti výskyt četných jiných drobnějších kostí kožních na hřbetní straně těla.
Lebka představuje široký kryt z kostí kostí švy pevně spojených složený i vybíhá vzad v mocný hřeben týlní; skládá se z kostí čelních a temenních (se sestupnými výběžky postranními, jež jen u Dermochelys chybí, a směřují ku krátké kosti kolkové čili basisphenoidu); krajina skráňová jest u želv (zejména mořských) nejdůkladněji mezi obratlovci překlenuta deskovitými kostmi (postfrontale, jugale, quadratojugale a squasmosum); v krajině ušní 2 základní elementy (pro- a opisthoticum) vytvořeny. Patro jest úplné a rovněž i jako quadratum s lebkou pevně spojeno. Kosti nosní obyčejně, zuby vždy scházejí; některé želvy (Chelydra, Trionyx) dovedou silným svým zobanem přímo nebezpečně pokousati.
    Lopatka má tvar vzestupné tyčky, prokorakoid velmi silně vyvinut; okončetiny vždy vyvinuty nesou tupé nebo i ostré drápky. Přední nohy konají pohyby důležité i při dýchání.
    Zažívadla jsou památna velikými kuželovitými zrohovatělými klky v žaludku (zejména u želv mořských) a párem prazvláštních řitních vaků tenkostěnných, jež přijímají ve vodě (u vodních želv) vodum kterou z vody náhle vytaženy, rázně vystřikují.
Oko má víčka i mžurku, zřítelnice je okrouhlá, duhovka u zemních želv tmavá, u vodních světlých a pestrých barev; bubínek není dobře patrný, zvukovod u vodních se ucpává zvláštní tlustou záklopkou; jazyk tlustý nevysunutelný.
    Po páření, jež trvá i několik dní, přičemž je sameček nošen na zádech samičky, kladou vajíčka se skořápkou kožovitou až vápenitou do vyhrabaných jamek; vývoj zárodku se děje poměrně rychle.
    Jedině Chelone mydas je výlučným vegetarianem, zemní želvy jsou převahou býložravy, vodní masožravy.
    Známo jest asi 250 druhů recentních želv, jež žijí v teplejších pásech; v Jižní Africe přichází nejvíce zemních, v Severní Americe nejvíce sladkovodních želv. Fossilní želvy známe od počátku druhohor, zvláště četné v třetihorách.

(Emys orbicularis,
želva bahenní
)