Úvod     Anatomie     Zajímavosti     Suchozemské želvy     Vodní želvy     Péče     Galerie / seznam želv     Literatura a odkazy     Novinky     Různé     O tvůrci

Introduction     Anatomy     Interesting     Tortoises     Aquatic turtles     Care     Gallery / Chelonian index     Turtle links     What's new     FAQs     About

Fotografie a videosekvence

Photos and videos


Mnohem více obrázků, s doprovodným komentářem a chronologicky řazených, najdete v sekci novinky. Fotografie k jednotlivým druhům želv najdete na příslušných stránkách jednotlivých druhů. Konkrétní podrobnější údaje a fotografie k mým želvám najdete zde. Much more pictures with comments, sorted by date you can find at the News section. Photos of certain species you can find at the respective pages for each species. More detailed data and photos are stored over here.
Fotografie od Lucie, želva jménem Kimberlíček (Geochelone elegans). From Lucie, tortoise named Kimberly (Geochelone elegans).
Fotografie od Magdy (želva čtyřprstá její dcery). Photo from Magda (Russian tortoise of her daughter).
Leon (kajmanka supí) zespodu. Dosud neúplně zahojený žloudkový vak na plastronu je jasně zřetelný. Leon (alligator snapping turtle), plastral view. The trace of egg sack on plastron remains still clearly visible.
Želva zploštělá v Pražské ZOO, velmi krátké video. Pancake tortoise in Prague's ZOO, very short video.
Kryšpín (kajmanka dravá) v domečku. Choval se velice vyplašeně, teď je spokojený a dravý. S domečkem zachází jako se zvětšeným krunýřem, všude ho s sebou tahá. Kryšpín (common snapping turtle) in a house. He used to behave very nervous, now he became content and agressive. He takes this artificial "shell" as a part of body, bears it on his back everywhere.
Takhle mi jde po ruce. No věřili byste tomu? This is a kind of a new behaviour of him. Carefully...
Želvy obrovské v Pražské ZOO, pohromadě v koutku. Aldabras in Prague's ZOO, together in one corner.
Vánoční pohodička, já a želvy. Christmas Eve, me and tortoises.
Tohle je město, ve kterém bydlím. This is the city where I live.